Dharahara-tårnet

Dharahara-tornet er nå helt ødelagt.
Dharahara-tornet er nå helt ødelagt.

Dharahara-tårnet er nå ødelagt. Jordskjelvet i Nepal har medført et stort tap av menneskeliv. Jordskjelvet har også ført til store skader på kulturarven i Katmandu og Katmandudalen.

Det er nå opprettet en såkalt ”crowd-map”. Hensikten er å samle informasjon om den kulturarv som er skadet eller ødelagt. Saken er startet av våre kollegaer i ICOMOS-ICORP and ICCROM og er koordinert av Ms Aparna Tandon, ICCROM project specialist, og Mr Rohit Jigyasu, President of the ICOMOS International Scientific Committee on Risk Preparedness – ICORP, samt noe andre deltakere. Aparna and Rohit kan kontaktes for behov av mer information.

Organisasjoner innenfor ICOM, IFLA og ICA er bedt om å distribuere lenker til nettsider der det fins muligheter for den enkelte å bidra med informasjon om ødeleggelsene.

Følg lenkene:
https://kathmanduculturalemergency.crowdmap.com/main
http://icorp.icomos.org/index.php/news/60-nepal-earthquake
http://www.iccrom.org/help-us-collect-information-on-the-nepal-earthquake/

Fagfolk kjemper for å beskytte kulturarven i Syria

Når store kulturskatter risikerer å bli ødelagt, trår fagfolket til. I Syria har den syrisk-brittiske arkeologen Dr. Amr al-Azm med kolleger, startet en kamp mot ødeleggelsen. De prøver å registrere og dokumentere ødeleggelsen samtidig som de forhindrer tyverier. «We are really struggling on an uphill battle here […] we’re not winning«, sier al-Azm til CBS news. Dere eneste våpen er mobilkameraer, notisblokk og sandsekker som skal beskytte de ømtålige mosaikker og gjenstander som er en stor del av Syrias kulturhistorie.

På spørsmålet om hvorfor de legger ner en så stor jobb på noe som er så vanskelig, svarer al-Azm:

«Beacuse it’s better than doing nothing. […] And I’ll tell you antother thing…one day this conflict will end. One day in the years to come my dautthers will ask me the question, you know. *What did you do in the war? WWhat did you do to save sometjing that was very important?’ And I would be ashamed to say to them that I did nothing.»

Les hele den spennende artikkelen «Danerous ‘uphill battle» to save Syria’s history» fra CBS news.