Det Blå Skjold – ny forening på Island

I oktober 2014 ble det stiftet en Blue Shield-forening på Island. «Det Blå Skjold» ble stiftet på selveste FN-dagen, den 24. oktober. Leder er Njörður Sigurðsson, som til vanlig jobber i nasjonalarkivet på Island.

Vi ønsker Det Blå Skjold velkommen inn i den internasjonale komiteen Blue Shield og håper på et godt samarbeid!

Vi prubliserer her en artikkel om Det Blå Skjold som beskriver foreningens mål og kommendende virksomheter. Les den og bli inspirert!

Nordisk Arkivnyt, nr 1-2015: Stiftelsen av f landsnævnet for det Blå Skjold i Island

(Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra hovedredaktør Maria Larsson Östergren og lokalredaktør på Island Hrefna Róbertsdóttir.)