Det Blå Skjold – ny forening på Island

I oktober 2014 ble det stiftet en Blue Shield-forening på Island. «Det Blå Skjold» ble stiftet på selveste FN-dagen, den 24. oktober. Leder er Njörður Sigurðsson, som til vanlig jobber i nasjonalarkivet på Island.

Vi ønsker Det Blå Skjold velkommen inn i den internasjonale komiteen Blue Shield og håper på et godt samarbeid!

Vi prubliserer her en artikkel om Det Blå Skjold som beskriver foreningens mål og kommendende virksomheter. Les den og bli inspirert!

Nordisk Arkivnyt, nr 1-2015: Stiftelsen av f landsnævnet for det Blå Skjold i Island

(Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra hovedredaktør Maria Larsson Östergren og lokalredaktør på Island Hrefna Róbertsdóttir.)

 

 

 

Dharahara-tårnet

Dharahara-tornet er nå helt ødelagt.
Dharahara-tornet er nå helt ødelagt.

Dharahara-tårnet er nå ødelagt. Jordskjelvet i Nepal har medført et stort tap av menneskeliv. Jordskjelvet har også ført til store skader på kulturarven i Katmandu og Katmandudalen.

Det er nå opprettet en såkalt ”crowd-map”. Hensikten er å samle informasjon om den kulturarv som er skadet eller ødelagt. Saken er startet av våre kollegaer i ICOMOS-ICORP and ICCROM og er koordinert av Ms Aparna Tandon, ICCROM project specialist, og Mr Rohit Jigyasu, President of the ICOMOS International Scientific Committee on Risk Preparedness – ICORP, samt noe andre deltakere. Aparna and Rohit kan kontaktes for behov av mer information.

Organisasjoner innenfor ICOM, IFLA og ICA er bedt om å distribuere lenker til nettsider der det fins muligheter for den enkelte å bidra med informasjon om ødeleggelsene.

Følg lenkene:
https://kathmanduculturalemergency.crowdmap.com/main
http://icorp.icomos.org/index.php/news/60-nepal-earthquake
http://www.iccrom.org/help-us-collect-information-on-the-nepal-earthquake/

Fagfolk kjemper for å beskytte kulturarven i Syria

Når store kulturskatter risikerer å bli ødelagt, trår fagfolket til. I Syria har den syrisk-brittiske arkeologen Dr. Amr al-Azm med kolleger, startet en kamp mot ødeleggelsen. De prøver å registrere og dokumentere ødeleggelsen samtidig som de forhindrer tyverier. «We are really struggling on an uphill battle here […] we’re not winning«, sier al-Azm til CBS news. Dere eneste våpen er mobilkameraer, notisblokk og sandsekker som skal beskytte de ømtålige mosaikker og gjenstander som er en stor del av Syrias kulturhistorie.

På spørsmålet om hvorfor de legger ner en så stor jobb på noe som er så vanskelig, svarer al-Azm:

«Beacuse it’s better than doing nothing. […] And I’ll tell you antother thing…one day this conflict will end. One day in the years to come my dautthers will ask me the question, you know. *What did you do in the war? WWhat did you do to save sometjing that was very important?’ And I would be ashamed to say to them that I did nothing.»

Les hele den spennende artikkelen «Danerous ‘uphill battle» to save Syria’s history» fra CBS news.

Brende og Widvey i fellesappell om rasering av kulturskatter

Utenriksminister Børge Brende og kulturminister Torhild Widvey har skrevet en fellesappell vedrørende rasering av kulturminner i Irak og Syria. De foreslår noen tiltak for å stoppe ulovlig omsetning av kulturgjenstander. Hele appellen kan leses på regjeringen sin hjemmesideog der står bl.a.:

«I tillegg til innsatsen fra Unesco og andre internasjonale organisasjoner kreves målrettete nasjonale tiltak som hindrer ulovlig omsetning av kulturgjenstander.

Nasjonale tiltak for å strupe det illegale markedet kan bidra til å redusere ekstremistenes muligheter til finansiering av våpen og terrorvirksomhet.

I Norge gjelder forbud mot innførsel og omsetning av kulturgjenstander som er ulovlig utført fra Irak og Syria. Regjeringen har i tillegg nylig gitt økonomisk støtte til Unescos handlingsplan for Irak for å forhindre ulovlig handel med kulturgjenstander.»

Følg lenken og les hele appellen og ta del av interessante lenker som leder både til Interpol og Unesco: http://www.unesco.org/new/en/Unesco/partners-donors/the-actions/culture/database-of-national-cultural-heritage-laws/

 

På gjensyn Leif!

Den norske Blue Shield  komiteen. Fr.v.: Leif Pareli, Mariann Schjeide, Kari Ansnes og Axel Mykleby.
Den norske Blue Shield komiteen. Fr.v.: Leif Pareli, Mariann Schjeide, Kari Ansnes og Axel Mykleby. Foto: Leif Pareli

Leif Pareli, ICOMs (Den internasjonale museumsorganisasjonens) representant i Den norske Blue Shield-komiteen (BSN) ønsket ikke gjenvalg etter 15 år frivillig arbeid. Han var med å etablere den norske Blue Shield-komiteen i 2000 og var leder og nestleder i flere omganger. Hans mangeårige erfaring som leder av Norsk ICOM og ICOMs Disaster Relief Task Force har bidratt betydelig til BSNs kompetanse og nettverk.

Leif var leder for arbeidsgruppen for opprettelsen av den internasjonale paraplyorganisasjonen for Blue Shield, Association of National Committees for the Blue Shield (ANCBS) i 2008 i Den Haag. (ANCBS ble i mai 2014 slått sammen med den internationale Blue Shield-komiteen).

Mange viktige oppgaver og prosjekter ble gjennomført i løpet av disse 15 år for å forebygge tap av kulturarv i naturkatastrofer og væpnet konflikt. Som eksempel kan nevnes arrangement og deltakelse på reiselivsmessen, EØS-prosjekt i samarbeid med Polen, Blue Shield-kortstokken for soldater og sivile. – Leif har vært en meget god formidler i media, holdt mange foredrag om temaet og fulgt opp Norges ratifisering av protokollene til Haag-konvensjonen av 1954.

Den norske Blue Shield-komiteen takker Leif for et meget dyktig, mangeårig frivillig engasjement.

For Den norske Blue Shield komiteen

Axel Mykleby

Terroristattakker mot Mosul museum

Attakker mot kulturinstitutioner ødelegger verdifult kulturarv. Vi kan nå dessverre føye museet i Mosul (i Irak) til rekken av kulturarv som er rammet av terrorisme. Unescos generaldirektør har gått hardt ut mot disse ødeleggelsene. Hun sier bl.a.:

«The members of the Security Council have reaffirmed the deep connection between the destruction of cultural heritage in Mosul and the persecution of people. It is the same strategy of terror and we must continue to fight against it by joining our efforts,».

Les mer om hva hun og andre mener om denne typen ødeleggelser og annet knyttet til kulturarv i risikosonen på UNESCOS Media Services.

Minareten i Jam

Minareten i Jam

Minareten i Jam står oppført på UNESCOs verdensarvliste. Den er ca 65 meter høy og kjent for sin intrikate murstein, stukkaturer og glaserte keramiske dekorasjoner.

Nå er miniareten truet av erosjon. Den har bl.a. har vært utsatt for både flom og jordskjelv og er i dårlig forfatning.  Dette er et eksempel på forfall av kulturminner når forvaltningen av kulturarv ikke lenger er intakt pga krig. Les mer i denne artikkelen fra BBC.