På gjensyn Leif!

Den norske Blue Shield  komiteen. Fr.v.: Leif Pareli, Mariann Schjeide, Kari Ansnes og Axel Mykleby.
Den norske Blue Shield komiteen. Fr.v.: Leif Pareli, Mariann Schjeide, Kari Ansnes og Axel Mykleby. Foto: Leif Pareli

Leif Pareli, ICOMs (Den internasjonale museumsorganisasjonens) representant i Den norske Blue Shield-komiteen (BSN) ønsket ikke gjenvalg etter 15 år frivillig arbeid. Han var med å etablere den norske Blue Shield-komiteen i 2000 og var leder og nestleder i flere omganger. Hans mangeårige erfaring som leder av Norsk ICOM og ICOMs Disaster Relief Task Force har bidratt betydelig til BSNs kompetanse og nettverk.

Leif var leder for arbeidsgruppen for opprettelsen av den internasjonale paraplyorganisasjonen for Blue Shield, Association of National Committees for the Blue Shield (ANCBS) i 2008 i Den Haag. (ANCBS ble i mai 2014 slått sammen med den internationale Blue Shield-komiteen).

Mange viktige oppgaver og prosjekter ble gjennomført i løpet av disse 15 år for å forebygge tap av kulturarv i naturkatastrofer og væpnet konflikt. Som eksempel kan nevnes arrangement og deltakelse på reiselivsmessen, EØS-prosjekt i samarbeid med Polen, Blue Shield-kortstokken for soldater og sivile. – Leif har vært en meget god formidler i media, holdt mange foredrag om temaet og fulgt opp Norges ratifisering av protokollene til Haag-konvensjonen av 1954.

Den norske Blue Shield-komiteen takker Leif for et meget dyktig, mangeårig frivillig engasjement.

For Den norske Blue Shield komiteen

Axel Mykleby

Terroristattakker mot Mosul museum

Attakker mot kulturinstitutioner ødelegger verdifult kulturarv. Vi kan nå dessverre føye museet i Mosul (i Irak) til rekken av kulturarv som er rammet av terrorisme. Unescos generaldirektør har gått hardt ut mot disse ødeleggelsene. Hun sier bl.a.:

«The members of the Security Council have reaffirmed the deep connection between the destruction of cultural heritage in Mosul and the persecution of people. It is the same strategy of terror and we must continue to fight against it by joining our efforts,».

Les mer om hva hun og andre mener om denne typen ødeleggelser og annet knyttet til kulturarv i risikosonen på UNESCOS Media Services.

Minareten i Jam

Minareten i Jam

Minareten i Jam står oppført på UNESCOs verdensarvliste. Den er ca 65 meter høy og kjent for sin intrikate murstein, stukkaturer og glaserte keramiske dekorasjoner.

Nå er miniareten truet av erosjon. Den har bl.a. har vært utsatt for både flom og jordskjelv og er i dårlig forfatning.  Dette er et eksempel på forfall av kulturminner når forvaltningen av kulturarv ikke lenger er intakt pga krig. Les mer i denne artikkelen fra BBC.