Statutter

Statutter for den norske Blue Shield-komitéen

Vedtatt 14. september 2004. Endret 17. mars/3. juni 2009. Endret 22. mars 2021.

 1. Den norske Blue Shield-komitéen (heretter kalt BSN) er opprettet i samarbeid mellom de norske nasjonalkomiteene av ICOM og ICOMOS og de autoriserte representanter for ICA og IFLA. De fire organisasjonene deltar som likeverdige parter i komiteen.
 2. BSN er opprettet med det formål å forberede seg på, og reagere på, krisesituasjoner i form av væpnet konflikt eller naturkatastrofe som kan berøre kulturarv (flyttet). BSN skal arbeide for de målsetningene som ligger til grunn for den internasjonale Blue Shield-komité, ICBS, og som er nedfelt i ICBS’ charter, vedtatt i Strasbourg 14. april 2000, og videreført i Haag-avtalen 28. september 2006 og opprettelsen av The Association of National Committees of the Blue Shield, ANCBS, i Haag 7. desember 2008, og som i 2016 ble slått samen med ICBS til en organisasjon, The Blue Shield.
 3. BSN skal følge de hovedprinsipper som ligger til grunn for arbeidet i The Blue Shield:
  – Felles tiltak
  – Uavhengighet
  – Nøytralitet
  – Profesjonalitet
  – Respekt for kulturell identitet
  – Arbeide på ikke-kommersiell basis
 4. Årsmøtet og styret til BSN skal bestå av representanter fra hver stifterorganisasjon, tilsammen åtte styremedlemmer.
 5. Organisasjonene velger selv sine representanter til årsmøte og medlemmer til styret. Hver organisasjon er forpliktet til å delta på komiteens møter.
 6. Komiteen skal møtes minst én gang hvert halvår, og for øvrig ut fra aktuelle behov. Årsmøte holdes på nyåret, fortrinnsvis i februar. Årsmøtet skal behandle:
  – Konstituering samt godkjenning av innkalling og dagsorden
  – Årsmelding
  – Regnskap
  – Budsjett
  – Årsplan
  – Innkomne saker
  – Valg av leder, nestleder, sekretær og kasserer.
 7. Komiteen kan invitere aktuelle fagpersoner, organisasjoner eller etater til å delta i komiteen som observatører, enten for enkeltmøter/enkeltsaker eller langsiktig. Observatører har ikke stemmerett.
 8. Årsmøtet og styret velger hvert år en leder, en nestleder, sekretær og kasserer. Vervene bør fortrinnsvis gå på omgang mellom organisasjonene.
 9. Komitéen skal ha et arkiv. Leder er ansvarlig for å oppbevare og ajourføre arkivet, og besørge overføring av arkivet videre ved lederskifte. Viktige dokumenter bør finnes i papirutgave.
 10. Forslag til endring av statuttene skal legges frem for komiteens medlemmer minst fire uker før de tas opp til avstemning i komitémøte, og krever tilslutning fra minst seks av styrets åtte medlemmer.
 11. Dersom uløselig uenighet eller andre alvorlige forhold medfører at komiteen ikke kan fungere ut fra intensjonene i paragraf 2 og 3, kan enhver av stifterorganisasjonene kreve komiteen nedlagt. Ved nedleggelse skal eventuelle økonomiske bidrag fra en stifterorganisasjon tilbakeføres til denne; for øvrig fordeles komiteens eventuelle aktiva likt mellom de fire stifterne.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s