Styret

Den norske Blue Shield-komite består av åtte styrerepresentanter:

Håkon Roland, leder
Representerer ICOM i komiteen

Axel Mykleby, nestleder
Representerer ICOMOS i komiteen

Kjetil Landrog, kasserer og nettansvarlig
Representerer ICA i komiteen

Vidar Lund
Representerer IFLA i komiteen

Ann Tove Manshaus
Representerer ICA i komiteen

Gaute Jacobsen
Representerer ICOM i komiteen

Atle Ove Martinussen
Representerer ICOM i komiteen

Kirsti Gulowsen
Representerer ICOMOS i komiteen